Çin siyah alaca sığırı

Çin siyah alaca sığırı İng. Chinese Black-And-White Cattle

Çin’den köken alan, Alman siyah alaca ırkı boğaların Çin’in yerli sığırlarla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, siyah beyaz alaca renkli, sütçü sığır ırkı.


Çin siyah alaca sığırı için benzer kelimeler


Çin siyah alaca sığırı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'i', 'n', ' ', 's', 'i', 'y', 'a', 'h', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Çin siyah alaca sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs acala hayis niÇ diziliminde gösterilir.