çin tuzu

çin tuzu

Güherçile taşı


çin tuzu için benzer kelimeler


çin tuzu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'n', ' ', 't', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
çin tuzu kelimesinin tersten yazılışı uzut niç diziliminde gösterilir.