Cinepanoramic, Franscope

Cinepanoramic, Franscope İng. Cinepanoramic, Franscope

Sinema Sıkıştırmaca dayanan bir geniş görüntülük işlemi; Fransa'da geliştirilen ve Franscope adını da alan bu işlem, 1:2, 33 oranındadır.


Cinepanoramic, Franscope için benzer kelimeler


Cinepanoramic, Franscope, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'i', 'n', 'e', 'p', 'a', 'n', 'o', 'r', 'a', 'm', 'i', 'c', ',', ' ', 'F', 'r', 'a', 'n', 's', 'c', 'o', 'p', 'e', şeklindedir.
Cinepanoramic, Franscope kelimesinin tersten yazılışı epocsnarF ,cimaronapeniC diziliminde gösterilir.