cıngar

cıngar

Kavga, gürültü: Eve gelelerdi cıngar çıkarırdım.


cıngar için benzer kelimeler


cıngar, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'n', 'g', 'a', 'r', şeklindedir.
cıngar kelimesinin tersten yazılışı ragnıc diziliminde gösterilir.