çinkografi

çinkografi Fr. zincographie

a. Çoğaltılmak istenilen resim veya yazıların kalıbını çinko üzerine çıkarma sanatı.


çinkografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'n', 'k', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
çinkografi kelimesinin tersten yazılışı ifargokniç diziliminde gösterilir.