cırba

cırba

Gelişmemiş, cılız çocuk.


cırba

Üzüm posası


cırba

Üzüm küspesi. (Kızılca *Bor, Taşpınar *Aksaray, Beyağıl *Ulukışla -Niğde)


cırba, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'b', 'a', şeklindedir.
cırba kelimesinin tersten yazılışı abrıc diziliminde gösterilir.