cırcır delgi

cırcır delgi

a. tek. Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler açmak için kullanılan araç.


cırcır delgi Osm. cırcır matkap

Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler delmek için kullanılan delgi aygıtı.


cırcır delgi İng. drilol

genel uygulayım: Dönme gücünü yivli gövdesi üzerindeki parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler açmak için kullanılan aygıt.


cırcır delgi için benzer kelimeler


cırcır delgi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'c', 'ı', 'r', ' ', 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
cırcır delgi kelimesinin tersten yazılışı igled rıcrıc diziliminde gösterilir.