cırıhlamah

cırıhlamah

Parçalamak.


cırıhlamah, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'ı', 'h', 'l', 'a', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
cırıhlamah kelimesinin tersten yazılışı hamalhırıc diziliminde gösterilir.