cırıldamak

cırıldamak

(nsz) “Cır cır” diye ses çıkarmak.


cırıldamak

1. Yerli yersiz ağlamak. 2. Gevezelik etmek. 3. Her işe burnunu sokmak.


cırıldamak

Gıcırdamak.


cırıldamak

Cır cır ses çıkartmak


cırıldamak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
cırıldamak kelimesinin tersten yazılışı kamadlırıc diziliminde gösterilir.