cırıtlavuk

cırıtlavuk

1. Söğüt dalından yapılan su tulumbası. 2. Patlangıç.


cırıtlavuk, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'ı', 't', 'l', 'a', 'v', 'u', 'k', şeklindedir.
cırıtlavuk kelimesinin tersten yazılışı kuvaltırıc diziliminde gösterilir.