cırkıt

cırkıt

Posa, ezik.


cırkıt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'r', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
cırkıt kelimesinin tersten yazılışı tıkrıc diziliminde gösterilir.