cışkı

cışkı

Oyunbozan, mızıkçı.


cışkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', şeklindedir.
cışkı kelimesinin tersten yazılışı ıkşıc diziliminde gösterilir.