cıva alaşımı

cıva alaşımı İng. torsion test
cıva alaşımı İng. amalgam

cıva alaşımı için benzer kelimeler


cıva alaşımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'v', 'a', ' ', 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
cıva alaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışala avıc diziliminde gösterilir.