çivi yazısı

çivi yazısı

a. Eski Farsların, Medlerin ve Asurluların kullandığı yazı.


çivi yazısı Osm. hattı mıhi

Bir ucu çivi gibi. başlı öbür ucu sivri bir takım çizgilerden ibaret olduğu için bu adı alan ve Sümerlilerle Akatlılar ve komşuları tarafından kullanılmış olan bir çeşit hece yazısı.


çivi yazısı İng. Cuneiform

İlkçağ budunlarından kimilerinin kullandıkları bir tür yazı.


çivi yazısı için benzer kelimeler


çivi yazısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'v', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
çivi yazısı kelimesinin tersten yazılışı ısızay iviç diziliminde gösterilir.