çizgeleme motoru

çizgeleme motoru İng. graphics engine

çizgeleme motoru için benzer kelimeler


çizgeleme motoru, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'm', 'o', 't', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
çizgeleme motoru kelimesinin tersten yazılışı urotom emelegziç diziliminde gösterilir.