çizgili çakıl

çizgili çakıl Osm. muhattat çakıl

(coğrafya, jeoloji)


çizgili çakıl için benzer kelimeler


çizgili çakıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
çizgili çakıl kelimesinin tersten yazılışı lıkaç iligziç diziliminde gösterilir.