çizgili hasırotu

çizgili hasırotu Lat. Juncus striatus

Sürünücü toprak altı gövdeleri bulunan, çok yıllık bir su üstü bitkisi.


çizgili hasırotu için benzer kelimeler


çizgili hasırotu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'h', 'a', 's', 'ı', 'r', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
çizgili hasırotu kelimesinin tersten yazılışı utorısah iligziç diziliminde gösterilir.