çoğalık tenli

çoğalık tenli Fr. Polysomie

çoğalık tenli için benzer kelimeler


çoğalık tenli, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 't', 'e', 'n', 'l', 'i', şeklindedir.
çoğalık tenli kelimesinin tersten yazılışı ilnet kılağoç diziliminde gösterilir.