çoğul görev

çoğul görev İng. multifunctional

Birden çok görevi bir arada yapan halkbilim olay ya da ürünü.


çoğul görev için benzer kelimeler


çoğul görev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'u', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
çoğul görev kelimesinin tersten yazılışı verög luğoç diziliminde gösterilir.