çok değerli özellik

çok değerli özellik İng. multivalued property

çok değerli özellik için benzer kelimeler


çok değerli özellik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
çok değerli özellik kelimesinin tersten yazılışı killezö ilreğed koç diziliminde gösterilir.