çok değişkenli trigonometrik polinom

çok değişkenli trigonometrik polinom İng. trigonometric polynomial in several variables

çok değişkenli trigonometrik polinom için benzer kelimeler


çok değişkenli trigonometrik polinom, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 't', 'r', 'i', 'g', 'o', 'n', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'n', 'o', 'm', şeklindedir.
çok değişkenli trigonometrik polinom kelimesinin tersten yazılışı monilop kirtemonogirt ilnekşiğed koç diziliminde gösterilir.