çok gözeli bitkiler

çok gözeli bitkiler Osm. kesîr-ül-hücre nebâtat

(zooloji)


çok gözeli bitkiler için benzer kelimeler


çok gözeli bitkiler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'i', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
çok gözeli bitkiler kelimesinin tersten yazılışı reliktib ilezög koç diziliminde gösterilir.