çökelti dağılımı

çökelti dağılımı İng. precipitate distribution

Çökeltilerin, çökeldikleri yapı içerisindeki dağılma durumu.


çökelti dağılımı için benzer kelimeler


çökelti dağılımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'k', 'e', 'l', 't', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
çökelti dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad itleköç diziliminde gösterilir.