çokgözlü yumurtalık

çokgözlü yumurtalık Fr. ovaire pluriloculaire

(botanik)


çokgözlü yumurtalık için benzer kelimeler


çokgözlü yumurtalık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
çokgözlü yumurtalık kelimesinin tersten yazılışı kılatrumuy ülzögkoç diziliminde gösterilir.