çoklu ortak doğrusallık

çoklu ortak doğrusallık İng. multicollinearity

(bağlanım çözümlemesi) Açıklayıcı değişkenler arasında doğrusal ilişki olması durumu, anlamdaş çoklu bağlantı.


çoklu ortak doğrusallık için benzer kelimeler


çoklu ortak doğrusallık, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
çoklu ortak doğrusallık kelimesinin tersten yazılışı kıllasurğod katro ulkoç diziliminde gösterilir.