çöksek

çöksek

Çökük, alçak.


çöksek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'k', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
çöksek kelimesinin tersten yazılışı kesköç diziliminde gösterilir.