çomatlayan küçüyuvar

çomatlayan küçüyuvar Fr. Botriogenes (micrococcus)

çomatlayan küçüyuvar için benzer kelimeler


çomatlayan küçüyuvar, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'm', 'a', 't', 'l', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
çomatlayan küçüyuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuyüçük nayaltamoç diziliminde gösterilir.