Çongar

Çongar

Kırıkkale ili, Delice ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Çongar

Sivas ili, Kayadibi bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Çongar, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'o', 'n', 'g', 'a', 'r', şeklindedir.
Çongar kelimesinin tersten yazılışı ragnoÇ diziliminde gösterilir.