çontu

çontu

Çoban yamağı.


çontu

1. Kuzu çobanı. 2.bk. çona (I).


çontu

Kuru, kemikleri çıkmış, zayıf.


çontu

Çocukların oyunda kullandıkları deynek.


çontu, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'n', 't', 'u', şeklindedir.
çontu kelimesinin tersten yazılışı utnoç diziliminde gösterilir.