çorduk

çorduk

Bir çeşit küçük armut.


çorduk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'r', 'd', 'u', 'k', şeklindedir.
çorduk kelimesinin tersten yazılışı kudroç diziliminde gösterilir.