cos ve tg simgeleri

cos ve tg simgeleri İng. cos and tg symbols

Kosinüs ve tanjant fonksiyonları için cos işaretini 1748 yılında, tg işaretini ise 1753 yılında Euler önermiştir.


cos ve tg simgeleri için benzer kelimeler


cos ve tg simgeleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'o', 's', ' ', 'v', 'e', ' ', 't', 'g', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
cos ve tg simgeleri kelimesinin tersten yazılışı irelegmis gt ev soc diziliminde gösterilir.