cüce

cüce

sf. 1. Boyu, normalden çok daha kısa olan (kimse): “Bunlardan başka köyün iki meczubu, bir cücesi vardır.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. mec. Gelişmemiş (bitki): Cüce ağaçlar.


cüce Fr. Nainneine
cüce

Açıkgöz.


cüce

Çocuğun cinsiyet organı.


cüce

İdare lambası.


cüce

Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv.


cüce

Civciv

Ortaoyunu) Ortaoyunu'nda curcunada ve atışmalarda ortaya çıkan ve Kavuklu'yu kızdırıp tip. Gölge Oyunu'ndaki özdeşi Beberuhi'dir.

Ort. O.): Karagöz'deki Beberuhi'nin benzeridir. Curcuna'da ve söyleşmelerde ortaya çıkar. Daha çok Kavuklu'yu kızdırır.


cüce İng. dwarf

Normal boyutlarından küçük insan, bitki veya hayvan.


Cüce

Samsun ili, Lâdik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


cüce için benzer kelimeler


cüce, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ü', 'c', 'e', şeklindedir.
cüce kelimesinin tersten yazılışı ecüc diziliminde gösterilir.