cücük taslağı, embriyon taslağı

cücük taslağı, embriyon taslağı Osm. mukaddem-i rüşeym

(botanik)


cücük taslağı, embriyon taslağı için benzer kelimeler


cücük taslağı, embriyon taslağı, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ü', 'c', 'ü', 'k', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', ',', ' ', 'e', 'm', 'b', 'r', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
cücük taslağı, embriyon taslağı kelimesinin tersten yazılışı ığalsat noyirbme ,ığalsat kücüc diziliminde gösterilir.