çüğre ayrımı

çüğre ayrımı Fr. Désymphyser

çüğre ayrımı için benzer kelimeler


çüğre ayrımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'ğ', 'r', 'e', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
çüğre ayrımı kelimesinin tersten yazılışı ımırya erğüç diziliminde gösterilir.