çuhadar

çuhadar Far. ç°¬ad¥r

a. (çuhada:rı) Osmanlı Devleti'nde padişahın hizmetinde bulunan sarayın büyük memurlarından her biri.


çuhadar

1. Sarayın haseki odasındaki en yüksek dört ağadan, başlıca görevleri törenlerde atla padişahın ardından giderek yağmurluğunu taşımak, halka para dağıtmak; padişahın kaftan ve börklerine bakmak, bulunmadığı zaman silahtara vekillik etmek olan üçüncüsünün sanı. 2. Vezir ve öteki büyük orun sahiplerinin konak dışı işlerini yapan görevliler. 3. Resmi dairelerde ayak hizmeti gören çuha giysili kimseler.


çuhadar, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'h', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
çuhadar kelimesinin tersten yazılışı radahuç diziliminde gösterilir.