çukur çember

çukur çember İng. drop center rim

Dışlastiğin sökülüp takılmasında kolaylık sağlamak üzere ortası çukur biçimde yapılmış çember.


çukur çember için benzer kelimeler


çukur çember, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'k', 'u', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
çukur çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç rukuç diziliminde gösterilir.