çulhat

çulhat

Yabanî bezelye, burçak.


çulhat, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'l', 'h', 'a', 't', şeklindedir.
çulhat kelimesinin tersten yazılışı tahluç diziliminde gösterilir.