çuren

çuren

Eli yakışmayan.


çuren, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
çuren kelimesinin tersten yazılışı neruç diziliminde gösterilir.