DÖ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında DÖ olan kelimeler 1511 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DÖ ile başlayan kelimeler

25 harfli

dölcellik (dirilbilimde),, döllenmiş balık yumurtası, dönemsel bütçeleme kuramı, dönencealtı yüksek basınç, döner kemik, önkol kemiği, döner makaralı amperölçer, dört bir taraf (veya yan), dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, dörttebirlikler genişliği, döviz interbank işlemleri, döviz piyasasına müdahale

24 harfli

Döhleinklüzyon cisimciği, döl yatağı adenomiyozisi, dönemsel büyük onarımlar, dönüştürülmemiş bozukluk, dönüşül ödeneklik kuramı, dönüşümlerin pseudogrubu, dönüşümlü geometrik dizi, dört benekli kaya balığı, dört yanı deniz kesilmek, döşten fısıltılı konuşum, döviz kuru yazılı değeri

23 harfli

dökme malzeme yoğunluğu, döl yatağı dışı gebelik, döl yatağı toplardamarı, dölekçil pekleşik gönce, dönel yanma odalı motor, döneme özgü çoktürellik, dönemler arası tahminci, döner sarmalı sestoplar, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, dönerbaşlı yağ yakıcısı, dönü yörünge etkileşimi, dönüştürülebilir tahvil, dönüşül bölge büyüklüğü, dördüncü dünya ülkeleri, dört ayak üstüne düşmek, dört göz bir evlat için, döviz denkleştirme fonu, döviz iç yükümlülükleri, dövülmüş kabuksuz yulaf

22 harfli

döl yatağı uyarıcıları, döl yatağına tohumlama, döllenmesiz cücüklenme, dönenceler arası kuşak, dönermıknatıslık oranı, dönümlü değişen yıldız, dönüştürülmüş bozukluk, dönüştürülmüş yaklaşım, dört ayaklı kelebekler, döviz deklare tutanağı, döviz istem fonksiyonu, döviz kuru mekanizması, döviz sunum fonksiyonu, dövize endeksli tahvil

21 harfli

döl yatağı atardamarı, döl yatağı çarpıklığı, döl yatağı prolapsusu, döl yatağı tembelliği, döl yatağına infüzyon, döl yatağına uygulama, döl yatağından tedavi, döl yolu genişletkisi, dölembeçsel sarsaklık, dönem fark tahmincisi, döner buzsul çizeneği, Dönertablalı kaldırak, dönülebilir akreditif, dönüşlü iyelik sıfatı, dönüşük beta dağılımı, dördüncü derece yanık, dört boynuzlu antilop, dört kablolu manyetik, dört üstü, murat üstü, dört-boynuzlu antilop, dörtlü görüntü aygıtı, ...

20 harfli

döl döş sahibi olmak, döl yatağı biyopsisi, döl yatağı burulması, döl yatağı delinmesi, döl yatağı içi gereç, dölgü sıvıksal akımı, dölgü sümüksel akımı, döneğensel sarsıklık, dönel değişen yıldız, dönemeç gözlemcileri, döner iş öndelikleri, döner kurutma fırını, döner mercekli alıcı, dönerli sağım tesisi, dönümsel düzensizlik, dönüştüreç bağlaşımı, dördüncü ayak duruşu, dördüncü tür dağılım, dördüncü ventrikulus, dördüncü yutak kavsi, dört tragedya çeşidi, ...

19 harfli

dökme dilimli kazan, döl yatağı ektopisi, dölenksel sarsaklık, döllenmeden çoğalma, dölüt örtüsü bakısı, döner ışınla tedavi, döner imbikli fırın, döner tabanlı fırın, döngüsel bağımlılık, dönülemez akreditif, dönüp geriye bakmak, dönüştüreç ikincili, dönüşül soğuma hızı, dönüşüm yarı-yaşamı, dört ışıtaçlı alıcı, dört kare özdeşliği, dört odacık yöntemi, döşemeci yardımcısı, döviz işlem vergisi, döviz kuru bantları, döviz kuru rizikosu, ...

18 harfli

döl yatağı boynuzu, döl yatağı çıkması, döl yatağı gövdesi, döl yatağı yırtığı, döl yatağı yokluğu, döl yolu yarkılığı, döllemcil-uylukçul, dölüt içinde dölüt, dölüt mumyalaşması, dönel akımlı üfleç, dönemeç yüksekliği, dönemsel ilgileşim, dönerboyunlugiller, döngüsel doğrulama, döngüsel sıradüzen, dönü atlama yarışı, dönüştürme faktörü, dönüşümceli körlük, dördüz spor kesesi, dördüz yumrucuklar, dört özekli tümlev, ...

17 harfli

döğüşüp battıkmak, döküntü yelpazesi, döl yatağı ağrısı, döl yatağı apsesi, döl yatağı borusu, döl yatağı sıvabı, döl yatağı tabanı, döl yolu yapışımı, dölgü görümlemesi, dölgü kocamanlıgı, döllemsiz çoğalma, döllenmesiz üreme, döllenmiş yumurta, döllük tıkanıklığ, dölüt maserasyonu, dölyatağı iç zarı, döndürmeli ısıtma, dönel yanma odası, dönemsel AR model, dönemsel giderler, dönemsel işsizlik, ...

16 harfli

dökme yük gemisi, dökülüp saçılmak, döl düşme zamanı, döl yatağı boynu, döl yatağı felci, döl yatağı fıtkı, döl yolu kavlıcı, döl yolu yangısı, dölenip döşenmek, dölgü yel çıkımı, dölleme yeteneği, dölüt hepatitisi, dönel karşılaşma, dönel paraboloid, dönemsel çizelge, dönemsel devinim, döner anotlu tüp, döner devinirlik, Döngüdışı yanmak, döngüsel tasarım, dönüş günü kaydı, ...

15 harfli

döğme demir işi, Döhle cisimciği, döl yatağı bezi, döl yatağı dibi, döl yatağı kumu, döl yatağı sütü, döl yolu duması, döl yolu yalımı, dölekli döşekli, dölgü yellenimi, döllemeç yalımı, döllenme borusu, döller çekirdek, dölüt kamçılısı, dölüt sıkışması, dönce devimleri, dönderme tavası, döndürme çatalı, döndürme çubuğu, döndürük gökşin, döneç çekirdeği, ...

14 harfli

döden yapışımı, döküm çıkarmak, Döküm düzeneği, Döküm makinesi, dökümanter çek, döl arıkçılığı, döl başsızlığı, dölüt amfizemi, dölüt hidropsu, dölyatağı kası, dömbelek atmak, döndürücü saat, dönegine yavız, dönek avcılığı, dönek salgıcıl, dönel elipsoid, dönel silindir, dönelik yapmak, dönemeçli yazı, dönemli üleşke, dönemsel durum, ...

13 harfli

döden darlığı, döğen yıldızı, dökme çimento, döktürebilmek, dökütlü kezik, dölden kalmak, dölendirgiler, dölgü çevreli, dölgü yoklamı, döllemcil üye, döllenme zarı, dölleyebilmek, dömelek kesim, dömelti kesim, döndürebilmek, döndürme ayan, döndürüm gücü, dönel dağıntı, dönemli dizey, dönemli işlev, dönemsel yasa, ...

12 harfli

döğün vurmak, döğüşken kuş, döhtös etmek, döker yüklet, döktürebilme, dökülebilmek, dökülüvermek, döküm askısı, Döküm hunisi, döküm kâğıdı, Döküm kulesi, döküm potası, döküm zamanı, döküp saçmak, döl tutmayan, döleği yeyni, dölek basmak, dölek durmak, dölek turmak, dölgü ağrısı, döllemcillik, ...

11 harfli

döger-biçer, döğe görmek, döğen sırtı, döğme demir, döğmepekmez, döğülmeklik, döğün komak, döğüş talaş, döğüşkenlik, Dökme beton, dökme çelik, dökme demir, dökülebilme, dökülegomak, dökülüverme, döküm almak, döküm döküm, döküm saçım, döküm vakti, dökümcübaşı, döküntü ova, ...

10 harfli

döç kolanı, döğensilik, döğmeyayık, döğşirikli, döğümlenik, döğümlenti, döğümlülük, Döğüşbelen, dökebilmek, dökme eşya, dökmecilik, dökmedemir, Dökmekazık, döktürtmek, döküle kal, dökülüşmek, döküm yeri, dökümcülük, dökümlemek, döküntüsüz, döküvermek, ...

9 harfli

döbeltmek, döğme aşı, döğnenmek, döğneşmek, döğşürmek, döğün otu, döğüşmeyh, Döğüşören, döke saça, dökebilme, dökme gaz, dökme mal, dökme yük, Dökmetepe, dökmükçül, dökmükler, döktürmek, döktürtme, dökümhane, dökümleme, döküntülü, ...

8 harfli

döbelmek, döbüldek, döbürdek, dögmelig, dögünmek, dögüşmek, döğlenpe, döğmelik, döğmeyağ, döğnemek, döğnümek, döğülcek, döğülcük, döğülmek, döğümcük, döğümlük, döğümnük, döğümsel, döğürcek, döğüşgeç, döğüşgen, ...

7 harfli

döbejir, dödüllü, dödürek, dögenek, döğecek, döğelli, döğenek, Döğmeci, döğmeli, döğücük, döğülce, döğülük, döğümlü, döğündü, döğünşü, döğürşü, dök-mük, Dökecek, dökenek, dökmece, dökmeci, ...

6 harfli

dögmec, dögmeç, dögmek, döğgeç, döğgel, döğgün, döğğeç, döğmeç, döğmek, döğmel, döğnek, döğnel, döğnük, dökgün, dökkel, dökkün, döklük, dökmeç, dökmek, dökmel, dökmen, ...

5 harfli

döden, dödül, dögec, dögeç, döger, dögme, dögün, dögüş, döğdü, döğeç, döğen, döğer, döğgü, döğme, döğüç, döğül, döğün, döğüş, döhün, dökek, döker, ...

4 harfli

döen, döğü, döış, dökü, döle, döli, döme, döne, dönü, dörd, dört, dörü, döşe, döüş, döve, döyü

3 harfli

dök, döl, dör, döş, döt, döw, döy

Kelime Ara