DÖR ile başlayan kelimeler

DÖR ile başlayan veya başında DÖR olan kelimeler 233 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DÖR ile başlayan kelimeler

25 harfli

dört bir taraf (veya yan), dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, dörttebirlikler genişliği

24 harfli

dört benekli kaya balığı, dört yanı deniz kesilmek

23 harfli

dördüncü dünya ülkeleri, dört ayak üstüne düşmek, dört göz bir evlat için

22 harfli

dört ayaklı kelebekler

21 harfli

dördüncü derece yanık, dört boynuzlu antilop, dört kablolu manyetik, dört üstü, murat üstü, dört-boynuzlu antilop, dörtlü görüntü aygıtı

20 harfli

dördüncü ayak duruşu, dördüncü tür dağılım, dördüncü ventrikulus, dördüncü yutak kavsi, dört tragedya çeşidi, dört yanından tutmak, dörtte bir (noktası)

19 harfli

dört ışıtaçlı alıcı, dört kare özdeşliği, dört odacık yöntemi

18 harfli

dördüz spor kesesi, dördüz yumrucuklar, dört özekli tümlev, dört renk problemi, dört solungaçlılar, dört-düzeyli işlev, dörtgözeli çizelge, dörtnala enflasyon, dörtnala kaldırmak, dörttebirlik sapma, dörtyüzlü bağlanma

17 harfli

dördüz kötürümlük, dört ayak yürüyüş, dörtkonumlu ölçek, dörtlenik denklem, dörtsolungaçlılar, dörtteker çekişli

16 harfli

dördüncü ağırlık, dördüncü epitrit, dördürme yöntemi, dördüz kısa adım, dördüz uzun adım, dört ayak duruşu, dört dişli balık, dört dişligiller, dört gözlü balık, dört gözlü tablo, dört gün sıtması, dört renk aygıtı, dört renk sorunu, dört-dişli balık, dörtevreli motor, dörtkollu öğecik, dörtleme yöntemi, dörtnala kalkmak, dörtte bir sapma

15 harfli

dördüncü moment, dördüncü orantı, dört ayak denge, dört başı mamur, dörtdişligiller, dörtgenel biçme, dörtlü çifteker, dörtlü eşleyici

14 harfli

dörd (aylııdı), dördüncü duvar, dördüncü dünya, dördüncü kuşak, dördüncü zaman, dördüncül yapı, dört ayaklılar, dört-ayaklılar, dörtköşe olmak, dörtlenik eğri, dörtlü bileşik, dörtyol ayardı, dördüncü çelgi

13 harfli

dördül destek, dördülü düzen, dördüncü ayak, dördüncü peon, dört bölükler, dört dolanmak, dört gözlüler, dört parmaklı, dört yol ağzı, dörtayaklılar, dörten göynek, dörtgen biçme, dörtlek bacak, dörtlü ganyan, dörtlü yönleç, dörtlük aracı, dörtnal koşma

12 harfli

dördül direk, dördül dizey, dörlek sıtma, dört bölümlü, dört çitimli, dört değerli, dört dörtlük, dört ilçeler, dört kesekli, dört parçeli, dört sütunlu, dört yargalı, dörtlü çubuk, dörtlü final, dörtlü kolon, dörtlü nokta, dörttebirlik, dördüncü çağ, Dörtdeğirmen

11 harfli

dörde bölme, dördüncülük, dördüz spor, dört barklı, dört dönmek, dört uyartı, dört yuvalı, dörtlererki, dörtlü dans, dörtlü harf, dörtlü seri, dörük dökük

10 harfli

dörderleme, dördülleme, dördüzleme, dörelenmek, dörmelemek, dörmülemek, dörnelemek, dört bacak, dört bucak, dört büklü, dört dilde, dört dilek, dört dişli, dört eğeli, dört işlem, dört kaşlı, dört loplu, dört yüzlü, dörtlü kök, dörtü onda

9 harfli

dördüllük, dördünlük, dört ayak, dört elli, dört eşit, dört köşe, dört-ucay, dört-üşek, Dörtbölük, dörtcihar, dörtçeker, Dörtdivan, Dörteylül, dörtgenel, dörtgiden, dörthırha, dörtkemer, dörtkenar, dörtkıçlı, Dörtkonak, dörtlemek, ...

8 harfli

dörderli, dördüncü, Dörekler, dörnemek, dörpüsüz, dört bir, dört göz, dört yol, Dörtağaç, dörtköşe, dörtleme, dörtnala, Dörttepe, dörtucay, dörümevi, dörünmek, dörüşmek

7 harfli

dör döş, dörelek, dörnete, dört eş, dörtgen, dörtgöz, dörtgül, dörtkül, dörtlek, Dörtler, dörtlük, dörtmek, dörtnal, dörtşer, dörttek, Dörtyol, dörülce

6 harfli

dörder, dördey, dördük, dördül, dördün, dördür, dördüz, dörgüç, dörlek, dörmek, dört 8, dörtlü

5 harfli

dörek, dörez, dörpü, dörtü, dörük

4 harfli

dörd, dört, dörü

3 harfli

dör

Kelime Ara