DÜR ile biten kelimeler

DÜR ile biten veya sonunda DÜR olan kelimeler 68 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DÜR ile biten kelimeler

21 harfli

akıl akıldan üstündür

18 harfli

âşığın gözü kördür, mangan (II) iyodür

17 harfli

cıva proto iyodür

15 harfli

cıva (I) iyodür, doydur düğündür, kadmiyum iyodür, kalsiyum iyodür, potasyum iyodür

13 harfli

bizmut iyodür, güldür güldür, heldir hüldür, paldır küldür, seldir süldür, sodyum iyodür

12 harfli

timol iyodür, yalguzek dür

11 harfli

cödür cödür, genel müdür, iyodoiyodür, petir püdür

10 harfli

badırgüdür, umum müdür

9 harfli

edürkudür

8 harfli

başmüdür, cökündür, çekündür, çökündür, çukundür, çügündür, çükündür, görnüdür, Gümüldür, kilindür, prosedür, sümündür, üsgündür

7 harfli

ilgüdür, nitedür, şunedür, ülgudür, ülgüdür, üsküdür

6 harfli

bordür, büğdür, çöldür, çöndür, dördür, güldür, höldür, hündür, iyodür, köydür, küldür, küydür, müldür, söldür, süddür, süldür, şüldür, tendür

5 harfli

büdür, güdür, küdür, müdür, öğdür, södür

3 harfli

dür

Kelime Ara