DIŞ ile başlayan kelimeler

DIŞ ile başlayan veya başında DIŞ olan kelimeler 666 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dış aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dış anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DIŞ ile başlayan kelimeler

25 harfli

dış ödemeler sayışmanlığı, dış ticaret kısıtlamaları, dış ticaretin liberasyonu, dış ticarette sevk evrakı, dışalım girdi bağımlılığı, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, dışarıda yerleşik kişiler, dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatım teşvik önlemleri, dışsatıma yönelik serflik, dışsatımda alacaklandırma

24 harfli

dış özekli, dış merkezli, dışalım güvence programı, dışalım kaldıraç vergisi, dışalımda alacaklandırma, dışarıda betimlenen veri, dışarıda işleme ticareti, dışarıda tanımlanan veri, dışı kalaylı, içi alaylı, dışkıl sadistlik aşaması, dışsal ölçek ekonomileri, dışsatım kredi garantisi, dışsatım kredi güvencesi, dışsatım kredi sigortası, dışsatım sübvansiyonları, dışsatım vergi istisnası, dışsatıma yönelik büyüme, dışsatımda fon kesintisi, dışsatımda tarife kotası, dışsatımı teşvik belgesi

23 harfli

dış kazıkta bacak kapma, dış ticarete bağımlılık, dış yardım birlikteliği, dış yardım konsorsiyumu, dış yaşmak-yürek yalımı, dışa açık büyüme modeli, dışa çarpıklık (parmak), dışalım gelir esnekliği, dışalım karşılığı kredi, dışalım vergi istisnası, dışalımda tarife kotası, dışardan bitirme sınavı, dışarıda çevirim takımı, dışsatım gümrük vergisi, dışsatım karşıtı eğilim, dışsatım prim kesintisi, dışsatım risk garantisi, dışsatım risk güvencesi, dışsatıma dönük serflik, dışsatımda vergi iadesi, dışsatımın gelir etkisi

22 harfli

dış ödemeler bilânçosu, dış ticaret politikası, dış ticarette standart, dışa dönük sanayileşme, dışalımda vergi iadesi, dışarıda (canlı) yayın, dışbükeyimsi fonksiyon, dışlanamazlık prensibi, dışörnekçeli betimleme, dışsal dış kaynaklanma, dışsal ekonomik şoklar, dışsal eksi ekonomiler, dışsal işgücü piyasası, dışsatım kısıtlamaları, dışsatımı yasak mallar, dışyapı dağlama deneyi, dış oftalmik atardamar

21 harfli

dış borç servis oranı, dış çizgili yazı tipi, dış diferansiyel form, dış kulak yolu siniri, dış püskürük kayaçlar, dış ticaret bilânçosu, dış ticaret çoğaltanı, dış ticaret engelleri, dışa açıklık derecesi, dışa aktarım sunucusu, dışa bağımlılık oranı, dışa patlamalı abanık, dışalım bulgu belgesi, dışalım sınırlamaları, dışalımı yasak mallar, dışarıda çevirim yeri, dışarıda yayın takımı, dışıl dolaysız toplam, dışkaynaklı enflasyon, dışlanmış değişkenler, dışsatım izin belgesi, ...

20 harfli

dış ödemeler dengesi, dış ödemeler fazlası, dış özek, dış merkez, dışa açıklık indeksi, dışalım izin belgesi, dışalım rejim kararı, dışarıda tutulabilme, dışkıcıl dönek salgı, dışlanamazlık ilkesi, dışsal biriktirimler, dışsal şok kolaylığı, dışsatım bağışıklığı, dışsatım yönetmeliği, dışsatımı geliştirme, dıştan alıcı belgesi, dıştan alım özencesi

19 harfli

dış aya budu, tenar, dış çizgiler durumu, dış halkasal sistem, dış kapının mandalı, dış kulak kapakçığı, dış ticaret bölgesi, dış ticaret çarpanı, dış ticaret dengesi, dış ticaret fazlası, dış ticaret hadleri, dış ticarette ölçün, dışa açıklık dizini, dışa açılma indeksi, dışa dönük ünlemler, dışa verimli seslik, dışa yönelik büyüme, dışarıda tutulamama, dışavurumcu tiyatro, dışmerkezlik sayısı, dışsal eksi ekonomi, dışsatım birlikleri, ...

18 harfli

dış Jordan kapsamı, dış kulak hematomu, dış ödemeler açığı, dış saklama birimi, dış tespit yöntemi, dış ticaret rejimi, dış ticaret üçgeni, dışa açıklık oranı, Dışabakar (Başçık), dışalım fonksiyonu, dışalım kiralaması, dışalım prelevmanı, dışarı donatımcısı, dışarmalı ayırtlam, dışbükey çok yüzlü, dışkılama öğretimi, dışlak kemirdek ur, dışsal bağlaştıran, dışsal istifadeler, dışsal para sunumu, dışsal tasarruflar, ...

17 harfli

dış çarpım dizeyi, dış çember eğrisi, dış kulak yangısı, dış salgı bezleri, dış ticaret açığı, dış tomurcuklanma, dış yan göz açısı, dış yükümlülükler, dışa akışlı bölge, dışa dönük büyüme, dışalım güvencesi, dışalım katsayısı, dışalım yasakları, dışalımcı kredisi, dışarıdan evlenme, dışkenar aşınması, dışkılama zorluğu, dışlanma prensibi, dışsal ekonomiler, dışsal gereksinme, dışsatım çiftçisi, ...

16 harfli

dış akışlı bölge, dış diferansiyel, dış hidrosefalus, dış kas tabakası, dış kazıkta paça, dış pissu borusu, dış tecim düzeni, dış teker eğrisi, dış yönlü başçık, dışa açık büyüme, dışalım aktarımı, dışarı dalgalığı, dışarıda çevirim, dışarıda tutulma, dışarlak beyinli, dışbükey dörtgen, dışçapraz açılar, dışında bırakmak, dışkıl kösnüllük, dışlığı gelmemek, dışsal finansman, ...

15 harfli

dış borç kütüğü, dış hissedarlar, dış işitme yolu, dış kaynaklanma, dış konukçuklar, dış sabitleyici, dış tecim açığı, dış ters açılar, dışa bağımlılık, dışa verimcilik, dışa vurumculuk, dışalım eğilimi, dışalım ikamesi, dışalım vergisi, dışarcıl alışım, dışarcıl öğreik, dışarıda işleme, dışarık duyular, dışarmalı ya da, dışbükey çokgen, dışbükey kaplam, ...

14 harfli

dış başkalaşım, dış gezegenler, dış kök kılıfı, dış kulak lobu, dış kulak yolu, dış parazitlik, dış salgı bezi, dış satımcılık, Dış tersaçılar, dış vurumculuk, dış yürek zarı, dış-salgı bezi, dış-yürek zarı, dışa devriklik, dışa hörgüçlük, dışa kamburluk, dışa patlamalı, dışalım kotası, dışalım rejimi, dışalım tecimi, dışarlamsızlık, ...

13 harfli

dış alımcılık, dış asalaklık, dış borç yükü, dış borçlanma, dış konduklar, dış merkezlik, dış örnekseme, dış paydaşlar, dış pazarlama, dış rezervler, dış sözdizimi, dış uygulayım, dış yürekzarı, dış-asılaklık, dışa dönüklük, dışa sızımcıl, dışa verirlik, dışa yansıtma, dışarı ayaklı, dışarı çıhmah, dışarı çıkmak, ...

12 harfli

dış ayrıklık, dış beslenme, dış bilekçin, dış çomakçıl, dış değişken, dış dengelem, dış döllenme, dış eleştiri, dış esneklik, dış geometri, dış kaynaklı, dış merkezli, dış mezakson, dış ölçütler, dış politika, dış sindirim, dış ters açı, dış yelmeşik, dış-beslenen, dış-beslenme, dış-döllenme, ...

11 harfli

dış arpacık, dış bulutsu, dış denetim, dış dokunak, dış etkiler, dış evlilik, dış gebelik, dış gecikme, dış gezegen, dış indirim, dış iskelet, dış kambiyo, dış parazit, dış rekabet, dış satımcı, dış solunum, Dış tersaçı, dış ticaret, dış vurumcu, dış yansıma, dış yarıçap, ...

10 harfli

dış akışma, dış alımcı, dış asalak, dış bâdası, dış bellek, dış çarpım, dış çember, dış çokgen, dış dayire, dış dekoru, dış etiket, dış filtre, dış göncük, dış güçler, dış hatlar, dış işleri, dış kapsam, dış kutsal, dış lastik, dış merkez, dış piyasa, ...

9 harfli

Dış açısı, dış bığık, dış çevre, dış çizgi, dış denge, dış dizin, dış dünya, dış fazla, dış gönce, dış kabuk, dış kalıp, dış kapak, dış kavuz, dış kavza, dış kazık, dış kesim, dış kredi, dış kulak, dış modem, dış nesne, dış nokta, ...

8 harfli

dış açık, dış âlem, dış alım, dış borç, dış deri, dış donu, dış evre, dış gezi, dış kapı, dış kıyı, dış küme, dış odun, dış ödül, dış para, dış saha, dış-deri, dış-sıvı, dışanlam, dışarcıl, dışarılı, dışarlak, ...

7 harfli

dış açı, dış dış, dış göç, dış hat, dış ses, dış şok, dış yağ, dış yüz, dış zar, dışagöç, dışakar, dışalım, dışarca, dışarda, dışarık, dışarım, dışatım, Dışçapı, dışdamı, dışderi, dışında, ...

6 harfli

dış ağ, dışaçı, dışara, dışarı, dışcıl, dışçıl, dışdır, dışgöç, dışlak, dışlam, dışlar, dışlıh, dışlık, dışrak, dışsal, dıştan, dışzar

5 harfli

dışar, dışık, dışkı, dışra

4 harfli

dışa

3 harfli

dış

Kelime Ara