DI ile başlayan kelimeler

DI ile başlayan veya başında DI olan kelimeler 1350 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DI ile başlayan kelimeler

25 harfli

dış ödemeler sayışmanlığı, dış ticaret kısıtlamaları, dış ticaretin liberasyonu, dış ticarette sevk evrakı, dışalım girdi bağımlılığı, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, dışarıda yerleşik kişiler, dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatım teşvik önlemleri, dışsatıma yönelik serflik, dışsatımda alacaklandırma

24 harfli

dış özekli, dış merkezli, dışalım güvence programı, dışalım kaldıraç vergisi, dışalımda alacaklandırma, dışarıda betimlenen veri, dışarıda işleme ticareti, dışarıda tanımlanan veri, dışı kalaylı, içi alaylı, dışkıl sadistlik aşaması, dışsal ölçek ekonomileri, dışsatım kredi garantisi, dışsatım kredi güvencesi, dışsatım kredi sigortası, dışsatım sübvansiyonları, dışsatım vergi istisnası, dışsatıma yönelik büyüme, dışsatımda fon kesintisi, dışsatımda tarife kotası, dışsatımı teşvik belgesi

23 harfli

dımdızlak ortada kalmak, dış kazıkta bacak kapma, dış ticarete bağımlılık, dış yardım birlikteliği, dış yardım konsorsiyumu, dış yaşmak-yürek yalımı, dışa açık büyüme modeli, dışa çarpıklık (parmak), dışalım gelir esnekliği, dışalım karşılığı kredi, dışalım vergi istisnası, dışalımda tarife kotası, dışardan bitirme sınavı, dışarıda çevirim takımı, dışsatım gümrük vergisi, dışsatım karşıtı eğilim, dışsatım prim kesintisi, dışsatım risk garantisi, dışsatım risk güvencesi, dışsatıma dönük serflik, dışsatımda vergi iadesi, ...

22 harfli

dıñsuzcek, (tıñsuzcek), dıñsüzlük, (tıñsüzlük), dış ödemeler bilânçosu, dış ticaret politikası, dış ticarette standart, dışa dönük sanayileşme, dışalımda vergi iadesi, dışarıda (canlı) yayın, dışbükeyimsi fonksiyon, dışlanamazlık prensibi, dışörnekçeli betimleme, dışsal dış kaynaklanma, dışsal ekonomik şoklar, dışsal eksi ekonomiler, dışsal işgücü piyasası, dışsatım kısıtlamaları, dışsatımı yasak mallar, dışyapı dağlama deneyi, dış oftalmik atardamar

21 harfli

dış borç servis oranı, dış çizgili yazı tipi, dış diferansiyel form, dış kulak yolu siniri, dış püskürük kayaçlar, dış ticaret bilânçosu, dış ticaret çoğaltanı, dış ticaret engelleri, dışa açıklık derecesi, dışa aktarım sunucusu, dışa bağımlılık oranı, dışa patlamalı abanık, dışalım bulgu belgesi, dışalım sınırlamaları, dışalımı yasak mallar, dışarıda çevirim yeri, dışarıda yayın takımı, dışıl dolaysız toplam, dışkaynaklı enflasyon, dışlanmış değişkenler, dışsatım izin belgesi, ...

20 harfli

dığdığının dığdığısı, dış ödemeler dengesi, dış ödemeler fazlası, dış özek, dış merkez, dışa açıklık indeksi, dışalım izin belgesi, dışalım rejim kararı, dışarıda tutulabilme, dışkıcıl dönek salgı, dışlanamazlık ilkesi, dışsal biriktirimler, dışsal şok kolaylığı, dışsatım bağışıklığı, dışsatım yönetmeliği, dışsatımı geliştirme, dıştan alıcı belgesi, dıştan alım özencesi

19 harfli

dıbır dıbır yürümek, dığıl dığıl kanamak, dırgılahoçik dönmek, dış aya budu, tenar, dış çizgiler durumu, dış halkasal sistem, dış kapının mandalı, dış kulak kapakçığı, dış ticaret bölgesi, dış ticaret çarpanı, dış ticaret dengesi, dış ticaret fazlası, dış ticaret hadleri, dış ticarette ölçün, dışa açıklık dizini, dışa açılma indeksi, dışa dönük ünlemler, dışa verimli seslik, dışa yönelik büyüme, dışarıda tutulamama, dışavurumcu tiyatro, ...

18 harfli

dıdıbılak çıkarmak, dığdığının dığdığı, dığdısının dığdısı, dığıl dığıl dönmek, dıngılnamaz kılmak, dıngırına takmamak, dırıh dutturamamak, dış Jordan kapsamı, dış kulak hematomu, dış ödemeler açığı, dış saklama birimi, dış tespit yöntemi, dış ticaret rejimi, dış ticaret üçgeni, dışa açıklık oranı, Dışabakar (Başçık), dışalım fonksiyonu, dışalım kiralaması, dışalım prelevmanı, dışarı donatımcısı, dışarmalı ayırtlam, ...

17 harfli

dığıl dığıl etmek, dığılcıklı börüce, dınlamak dıñlamak, dırdıbık çıkarmah, dırıbık tutturmak, dış çarpım dizeyi, dış çember eğrisi, dış kulak yangısı, dış salgı bezleri, dış ticaret açığı, dış tomurcuklanma, dış yan göz açısı, dış yükümlülükler, dışa akışlı bölge, dışa dönük büyüme, dışalım güvencesi, dışalım katsayısı, dışalım yasakları, dışalımcı kredisi, dışarıdan evlenme, dışkenar aşınması, ...

16 harfli

dındılına değmek, dıngılleç gelmek, dıñsuz, (tıñsuz), dırıngaya gelmek, dış akışlı bölge, dış diferansiyel, dış hidrosefalus, dış kas tabakası, dış kazıkta paça, dış pissu borusu, dış tecim düzeni, dış teker eğrisi, dış yönlü başçık, dışa açık büyüme, dışalım aktarımı, dışarı dalgalığı, dışarıda çevirim, dışarıda tutulma, dışarlak beyinli, dışbükey dörtgen, dışçapraz açılar, ...

15 harfli

dıkıp doldurmak, dılak güdüklemi, dılak keseklemi, dıngalak kılmak, dış borç kütüğü, dış hissedarlar, dış işitme yolu, dış kaynaklanma, dış konukçuklar, dış sabitleyici, dış tecim açığı, dış ters açılar, dışa bağımlılık, dışa verimcilik, dışa vurumculuk, dışalım eğilimi, dışalım ikamesi, dışalım vergisi, dışarcıl alışım, dışarcıl öğreik, dışarıda işleme, ...

14 harfli

dıkberim olmak, dımnısı batmak, dınnak sürtmek, dırdası çıkmak, Dısm sıcaklığı, dış başkalaşım, dış gezegenler, dış kök kılıfı, dış kulak lobu, dış kulak yolu, dış parazitlik, dış salgı bezi, dış satımcılık, Dış tersaçılar, dış vurumculuk, dış yürek zarı, dış-salgı bezi, dış-yürek zarı, dışa devriklik, dışa hörgüçlük, dışa kamburluk, ...

13 harfli

Dı1 sıcaklığı, Dı2 sıcaklığı, Dı3 sıcaklığı, dıhlım dıhlım, dıklım dıklım, dılak iriliği, dımbıl dımbıl, dımırı çekmek, dımısı batmış, DIN duyarlığı, DIN ölçünleri, dıñdıñ gelmek, dıngıla fisto, dıraca gelmek, dırcam gelmek, dırma çorbası, dırnak yarası, dış alımcılık, dış asalaklık, dış borç yükü, dış borçlanma, ...

12 harfli

dığan ekmeği, dığan goycak, dıkız gelmek, dıkka durmak, dılak ellemi, dılak kesimi, dımbıldatmak, dımbırdatmak, dımısı batık, dımısı düşük, dımışı gaçık, dımışkılamak, dıngılafisto, dıngılahoçik, dıngılapışdo, dıngılapişdo, dıngırdahmag, dıngırdatmak, dıravuzlamak, dırca gelmek, dırçıklanmak, ...

11 harfli

dıbık dıbık, dıbıl dıbıl, dıbır dıbır, dıbış dıbış, dıdıhlanmah, dıgıl dıgıl, dıgıldanmak, dıgırdaşmak, dıgış dıgış, dığıl dığıl, dığıldanmak, dığıllanmak, dığırlanmak, dıhız dıhız, dıhrızlamak, dık dememek, dıkırlanmak, dıkıştırmak, dılak uzamı, dımbıldamak, dımbırdamak, ...

10 harfli

dıbıklamak, dıbıldıbıl, dıbırdamak, dıbızlamak, dıdıklamak, dıgıldamak, dığan ağız, dığd dığıl, dığıldamah, dığıldamak, dığırdamak, dığırgamak, dığırramak, dııdılamak, dıkdırtmak, dıl ikindi, dılıkırkma, dılılanmak, dımırdamak, dımıştamak, dıñ durmak, ...

9 harfli

dıbızımak, dıdılamak, dıgranmah, dığdığlık, dıka basa, dıkdıkacı, dıkrınmak, dılasanım, dıldılbah, dıldırmak, dıldızbız, dıllanmak, Dımbazlar, dımdıklık, dımdızlak, Dımışkılı, dımranmak, dımzıkmak, dımzırmak, dıncıhmah, dıncıkmak, ...

8 harfli

dıbaracı, dıgıldak, dıgramah, dığasgen, dığaskan, dığılcık, dığırcık, dığışmak, dığıtmak, dığlamak, dığnemek, dığramak, dıhılmak, dıkalmak, dıkılmag, dıkılmak, dıkımcık, dıkınmak, dıkışmak, dıkkılik, dıkmavuk, ...

7 harfli

dıbıdan, dıbıdık, dıbılga, dıbırğı, dıbırtı, dıbışkı, dıdıkçı, dıdıklı, dıgélle, dıgılca, dıgırmı, dıgrımı, dığ dığ, dığarık, dığdığı, dığıltı, dıhamak, dıherik, dık dık, dıkamak, dıkdıka, ...

6 harfli

dıbara, dıbıka, dıgadı, dığdak, dığdığ, dığdık, dığdır, dığdış, dığılı, dığrak, dıhmah, dıhmak, dıhnaz, dıkdık, dıkkız, dıklak, dıkmaç, dıkmak, dıknaz, dıknem, dılaba, ...

5 harfli

dıbık, dıbıl, dıbır, dıbış, dıbıt, dıbız, dıbkı, dıdak, dıdıh, dıdık, dıgıç, dıgıl, dığaç, dığan, dığar, dığaz, dığdı, dığıç, dığıl, dığır, dığış, ...

4 harfli

dıba, dıdı, dığa, dığı, dıka, dıkı, dıle, dılk, dıma, dımı, dına, dınç, dır+, dırı, dışa

3 harfli

DIC, dıg, dığ, dık, dın, dış, dız, dıl

Kelime Ara