d-bloku

d-bloku İng. d-block

Periyodik çizelgenin d-yörüngemsilerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü.


d-bloku, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', '-', 'b', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
d-bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolb-d diziliminde gösterilir.