DAĞI ile başlayan kelimeler

DAĞI ile başlayan veya başında DAĞI olan kelimeler 150 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dağı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dağı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DAĞI ile başlayan kelimeler

25 harfli

dağıtılmış gecikme modeli, dağıtımlı bilişim dizgesi

24 harfli

dağılımlı ikili işlemler, dağıtılmamış kâr payları, dağıtım kanalı çatışması

23 harfli

dağıtım dingili dişlisi

22 harfli

dağılma kromatografisi

21 harfli

dağılma (derneklerde), dağıtık dosya sistemi, dağıtılmayan giderler, dağıtma (derneklerde)

19 harfli

dağılımda yakınsama, dağınık eten düzeni, dağınık satış ederi, dağınım sertleşmesi, dağıtık veri tabanı, dağıtılmayan kârlar, dağıtım harcamaları, dağıtım katsayıları, dağıtımcı markaları

18 harfli

dağılım fonksiyonu, dağılımda etkinlik, dağılma fonksiyonu, dağınık aydınlatma, dağınık satın alma, dağıtılmamış terim, dağıtılmış gecikme, dağıtım sözleşmesi

17 harfli

dağılım genişliği, dağılım ölçümleri, dağılma genişliği, dağılma katsayısı, dağıtılabilir kâr, dağıtılmış kârlar, dağıtım etkinliği, dağıtım giderleri

16 harfli

dağılım derecesi, dağılım kinetiği, dağılma özelliği, dağınık yerleşme, dağıtıcı ışıldak, dağıtıcı kıskacı, dağıtıcı tablası, dağıtılmamış kâr, dağıtılmış terim, dağıtım eşitliği, dağıtım makarası, dağıtım maliyeti, dağıtımlı sistem

15 harfli

dağılım çizgesi, dağınık gözenek, dağınık yansıma, dağınımlı işlem, dağıtıcı kapağı, dağıtıcı kulesi, dağıtıcı süzgeç, dağıtılmış ışık, dağıtım bölgesi, dağıtım dalgası, dağıtım dingili, dağıtım listesi, dağıtımlı işlem, dağıtma zinciri

14 harfli

dağılım eğrisi, dağılım işlevi, dağılım kuramı, dağılım ortamı, dağılım yasası, dağılımlı örgü, dağılma yasası, dağıltı evresi, dağıtıcı firma, dağıtıcı kısım, dağıtık sistem, dağıtılabilmek, dağıtılıvermek, dağıtım bürosu, dağıtım eşlemi, dağıtım kanalı, dağıtım kapağı, dağıtım kutusu, dağıtım süresi

13 harfli

dağılan kısım, dağılım hacmi, dağılır bezem, dağılma oranı, dağınık çiçek, dağınık satma, dağınık tepki, dağıtık işlem, dağıtılabilme, dağıtılıverme, dağıtım alanı, dağıtım hakkı

12 harfli

dağılabilmek, dağılım fazı, dağılım hızı, dağılıvermek, dağınık ısım, dağınık ışık, dağınıkcılık, dağıtabilmek, dağıtıcı faz, dağıtımcılık, dağıtıvermek, dağıtma fazı

11 harfli

dağılabilme, dağılan faz, dağılıverme, dağımlaşmak, dağınık faz, dağıtabilme, dağıtıcılık, dağıtıverme, dağıttırmak

10 harfli

dağınıklık, dağıştamak, dağıtılmak, dağıtımevi, dağıtımlık, dağıttırma

9 harfli

dağınıkcı, dağınıkça, dağıtılma, dağıtımcı, dağıtımlı

8 harfli

Dağılgan, dağılmak, dağırcık, dağırşak, Dağıstan, dağıtıcı, dağıtmak

7 harfli

dağılım, dağılış, dağılma, dağıltı, dağınıh, dağınık, dağınım, dağıntı, Dağıtaç, dağıtık, dağıtım, dağıtış, dağıtma

5 harfli

dağıl, dağım, dağın

4 harfli

dağı

Kelime Ara