da

da

1. Doğrulama, uygun bulma, evet. 2. bk. dahacık, dâhacık. 3. Daha anlamında kullanılır. 4. Şaşma bildirir ünlem. 5. Değil mi ya anlamında kullanılır.


da

İşte, orada, şurada


da

Genellikle cümle sonlarında çeşitli anlamlarda kullanılan ünlem.


da

Bağlama ve kuvvetlendirme edatı


da

Daha, henüz.


da

Da, dahi (bk. de)


da

Dağ.


da

Dahi, da.


Dağ.


Daha, henüz.


Henüz


Dağı


Dağa


Daha.


DA

bk. dalgalı akım


da, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', şeklindedir.
da kelimesinin tersten yazılışı ad diziliminde gösterilir.