dabaklamak

dabaklamak

Hayvan derilerini sepileyip meşin, kösele, sahtiyan haline getirmek


dabaklamak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dabaklamak kelimesinin tersten yazılışı kamalkabad diziliminde gösterilir.