daban

daban

Esas, asıl, taban.


daban

1. Döşeme. 2. Üç dört santimetreden kalın tahta, kalas, döşemelik tahta. 3. Değirmen taşının altına konulan kiriş.


daban

1. Bir yerin, yamaçtaki tarlanın alt kısmı, eteği. 2. Zemin kat. 3. Tütün denklerinin en alt kısmı.


daban

Sürgü, tırmık.


daban

1. Taşsız, düz ve verimli toprak, tarla. 2. Killi topraklı arazi.


daban

1. Ayağın altı, taban. 2. Ayak ve elin bileğe yakın etli kısmı. 3. Adım


daban

Fahişe.


daban

İyi cins kılıç demiri.


daban

Taban, aya


daban

< ET taban: taban; aya


daban için benzer kelimeler


daban, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'n', şeklindedir.
daban kelimesinin tersten yazılışı nabad diziliminde gösterilir.