dabanbağı

dabanbağı

Sulanması olanağı varken susuz bırakılan bağ. (Kursarı *Yalvaç -Isparta)


dabanbağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'n', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dabanbağı kelimesinin tersten yazılışı ığabnabad diziliminde gösterilir.