dabanlamak

dabanlamak

Bağ çubuklarının uçlarını sivrilterek toprağa gömmek


dabanlamak

Acemice, şaşkın şaşkın iş yapmak


dabanlamak

Bir eşya ya da hayvan satılırken ilk söylenen fiyatta direnmek.


dabanlamak

1. Yürümek. 2. Geniş adımla yürümek. 3. Bastığı yeri bilmeden uluorta yürümek. 4. Ayakla çiğnemek


dabanlamak

Kuvvetli olarak itmek, sıkıştırmak.


dabanlamak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dabanlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalnabad diziliminde gösterilir.